دکتر محمدرضا احمدی

⬅️ناظر راهبردی مرکز مشاوره عطر زندگی ⬅️ رئیس دانشکده روانشناسی موسسه اخلاق و تربیت عضو هیات علمی گروه روانشناسی موسسه امام خمینی ره

استاد سید مصطفی بهشتی

⬅️مدیر مرکز مشاوره عطر زندگی ⬅️سطح ۴ (دکتری) حوزه و استاد سطح عالی حوزه و دانشگاه ⬅️مدرس روانشناسی و مشاوره اسلامی ⬅️بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت در زمینه مشاوره

استاد مهدی سیف جمالی

⬅️مسئول فنی مرکز مشاوره عطر زندگی ⬅️کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت ⬅️مدرس روانشناسی و مشاوره اسلامی ⬅️بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت در زمینه مشاوره 🔸تخصص: درمان اختلالات، مشاوره فردی، زوج درمانی، مشاوره طلاق و خیانت.

استاد داریوش عشقی

⬅️کارشناسی ارشد مشاوره ⬅️بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت در زمینه مشاوره استاد برجسته کارگاه های تربیت فرزند و پایداری عشق در خانواده 🔸تخصص: فرزندپروری، زوج درمانی، خانواده، پیش از ازدواج، مشاوره طلاق و خیانت

دکتر عباس شاکری

⬅️کارشناسی ارشد مشاوره ⬅️دکترای روانشناسی اسلامی. ⬅️عضو هسته روانشناختی حوزه علمیه قم ⬅️عضو سازمان نظام روانشناسی ⬅️بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت در زمینه مشاوره 🔸تخصص: درمان اختلالات، مشاوره فردی، زوج درمانی، پیش از ازدواج، مشاوره طلاق و خیانت.

دکتر شیما سادات برقعی

⬅️ دکتری تخصصی روانشناسی بالینی ⬅️ بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت در زمینه کودک نوجوان و درمانگری اختلالات ⬅️عضو سازمان نظام روانشناسی 🔸️تخصص: درمان اختلالات ، مشاوره کودک و نوجوان

دکتر محمدحسن حسینی

⬅️ دکتری روانشناسی بیش از ده سال سابقه فعالیت در زمینه مشاوره فردی، اختلالات و کودک و نوجوان. استاد کارگاه‌های استعدادسنجی، موفقیت تحصیلی و کودک و نوجوان. ⬅️عضو سازمان نظام روانشناسی ⬅️تخصص: درمان اختلالات، مشاوره نوجوان و مشاوره تحصیلی

استاد جمال طبائی نژاد

⬅️ کارشناسی ارشد مشاوره ⬅️عضو هسته علمی کارگروه تخصصی ازدواج مراکز مشاوره حوزه علمیه سراسر کشور ⬅️مدرس و مشاور پیش از ازدواج در مراکز آموزش عالی و حوزوی بیش از 15 سال سابقه فعالیت در زمینه مشاوره 🔸️تخصص: پیش از ازدواج، دوران عقد

استاد مهدی میرزاد

⬅️ کارشناسی ارشد مشاوره ⬅️بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت در زمینه مشاوره و درمان نوروفیدبک ⬅️درمانگر تخصصی به روش نوروفیدبک 🔸️تخصص: نوروفیدبک، زوج درمانی

استاد مهدی کرمی

⬅️کارشناسی ارشد مشاوره ⬅️سطح ۴ (دکتری) حوزه علمیه ⬅️مشاور تحصیلی مدارس استعداد درخشان تهران ⬅️بیش از 15 سال سابقه مشاوره تحصیلی و نوجوان 🔸️تخصص: مشاوره نوجوان، مشاوره تحصیلی